Proiectare și construcție

Cu peste 50 de ani de tradiție în industria feroviară, RELOC este cel mai mare centru de cercetare, dezvoltare și inovare din industria feroviară din România, capabil să proiecteze și să construiască o multitudine de tipuri de vehicule feroviare, precum și echipamente noi pentru aceste vehicule.

Produsele proiectate și fabricate sunt verificate cu peste 100 de standuri certificate de Autoritatea Feroviară Română (AFER).

Activitatea de cercetare și proiectare se axează pe:

– Reducerea consumului de combustibil (implementarea sistemelor de reducere a consumului de combustibil și reducerea impactului asupra mediului pentru locomotive diesel Diesel de 2100 CP);
– Identificarea de soluții care reduc consumul de energie;
– Identificarea de soluții care pot reduce costurile de întreținere ale vehiculelor feroviare;
– Diminuarea influenței dăunătoare asupra mediului și dezvoltarea durabilității pentru transportul feroviar;
– Utilizarea combustibililor alternativi și a surselor alternative de energie;
– Dezvoltarea de sisteme hibride pentru servicii de manevră;
– Dezvoltarea sistemelor de comandă și comandă la distanță pentru vehiculele feroviare de manevră;
– Reconversia sistemelor de tracțiune hidraulică hidraulică în sistemele electrice de propulsie sau baterii de tracțiune;
– Sisteme de achiziție și monitorizare a consumului de energie;
– Reducerea timpilor de execuție și de proiectare;
– Utilizarea celor mai recente tehnologii de cercetare asistată de IT.

Vehiculele și echipamentele proiectate respectă cele mai recente standarde europene.

SHARE THIS: