Blog

ANUNȚ PUBLIC

  |   Comunicate

S.C RELOC S.A., titular al proiectului “Amplasare cabină sablare vehicule feroviare în hala CP 2”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Dolj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Amplasare cabină sablare vehicule feroviare în hala CP 2”, propus a fi amplasat în județul Dolj, Municipiul Craiova, bd. Decebal, nr. 109. 

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Dolj, din Craiova, str. Petru Rareș, nr. 1, județul Dolj, în zilele de luni până joi, între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmdj.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Dolj. 

SHARE THIS: