Blog

Anunț Public

  |   Comunicate

S.C RELOC S.A, titular al proiectului “Schimbare de destinație din magazii în spații de producție” pentru fabricația produselor din cauciuc și fibre de sticlă, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Dolj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Schimbare de destinație din magazii în spații de producție” pentru fabricația produselor din cauciuc și fibre de sticlă, propus a fi amplasat în ju. Dolj, mun. Craiova, bd. Decebal, nr. 109.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Dolj, în zilele de luni până joi, între orele 8.00-16.00 și vineri între orele 8.00-14.00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmdj.anpm.ro.

Pubilcul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Dolj.

SHARE THIS: