Locomotives with batteries and radio

Reloc – Electroputere s-a aflat mereu în avangarda inovării în domeniul tracțiunii feroviare. Creşterea eficienţei locomotivelor de manevră diesel-hidraulice şi reducerea emisiilor poluante reprezintă un obiectiv foarte important pentru inginerii noștri, care au demarat o amplă cercetare și au posibilitatea implementării unui sistem de propulsie electrică cu alimentare pe baterii, precum şi a unui sistem de comandă radio la distanţă pentru locomotivele LDH 1250CP si LDH 450CP.

 

Această descoperire a inginerilor de la Reloc – Electroputere VFU Craiova care aduce numeroase avantaje operatorilor feroviari care decid să folosească această inovație pentru activitatea lor de manevră:

1. Fiabilitate net superioară şi reducere a costurilor de exploatare şi mentenanţă;
2. Un sistem de conducere simplificat şi ergonomic, de la distanţă sau de la bordul locomotivei;
3. Reducerea numărului de accidente şi a timpilor de manevră,
4. Eliminarea completă a consumului de carburant şi lubrifianţi şi implicit a consecinţelor negative asupra mediului;
5. Utilizarea optimă a forţei de tracţiune la limita de aderenţă prin comanda soft a motorului electric de acţionare;
6. Securitate şi protecţie pentru personalul manevrant şi pentru materialul rulant;
7. Diagnoza în timp real privind funcţionarea locomotivei;
8. Monitorizarea continuă a modului de exploatare şi întreţinere,
9. Crearea unei interfeţe prietenoase om-maşină;

SHARE THIS: