RELOC | Burse si Stagii de practica
7697
page,page-id-7697,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,wpb-js-composer js-comp-ver-3.6.12,vc_responsive
 

Burse si Stagii de practica

graduation

Context

In contextul generat de ritmul accelerat provocat de schimbarile din jurul nostru, suntem deschisi la noi experiente si la ideile venite de la colaboratorii nostri, suntem interesati pentru identificarea si dezvoltarea valorilor si investim timp si efort pentru sustinerea unui mediu organizational de invatare si dezvoltare continua care concura nemijlocit la atingerea acestor tinte ambitioase.

Strategia de dezvoltare organizationala permite dezvoltarea continua de noi competente pentru locurile de munca, prin desfasurarea unei selectii adecvate a persoanelor, in functie de nevoile aparute in urma efectuarii analizei muncii a principalelor caracteristici ale activitatii si a abilitatilor personale. Intreaga activitate se desfasoara intr-o echipa unde responsabilitatea unei persoane in asigurarea calitatii si trasabilitatii proiectelor inseamna totodata si responsabilitatea intregii echipe.

Resimtim nevoia identificarii unor “parteneri” de dezvoltare si schimbare, in vederea sustinerii obiectivelor strategice. Cu impact direct asupra recrutarii si selectiei de personal si asupra parcursului individual, S.C. RELOC S.A. este preocupata de instruirea, dezvoltarea competentelor adecvate prin atragerea, identificarea, selectia si dezvoltarea talentelor/ persoanelor tinere cu potential inalt de dezvoltare, facilitand accesul la mijloacele de retentie ale acestora in societate.

 

Mai aproape de comunitate, mai aproape de viitorii nostri angajati

 

printS.C. RELOC S.A. este constant preocupată de asigurarea, mentinerea si imbunatatirea continua a performantelor sistemului de invatare, incluzand invatarea ne-formala si informala la locul de munca si oferirea constanta a sprijinului pentru liceeni, studenți și masteranzi, în vederea formării profesionale a acestora și oferirii unui punct de început în cariera, facilitând astfel accesul pe piața muncii și integrarea generațiilor viitoare.

Societatea contribuie la dezvoltarea comunității, organizând stagii de practică, lucrări de laborator, vizite oficiale la nivel de fabrică pentru elevi, studenți și masteranzi, totul conform curriculei de învățământ și proiectelor desfășurate la nivel liceal și universitar. Scopul stagiilor practice este de a oferi tinerilor cu rezultate excepționale, în baza unei selecții, posibilitatea angajării pe viitor în cadrul companiei RELOC S.A.

Oferim sprijin tehnic în vederea alegerii temei de proiect pentru elevii interesați în redactarea lucrărilor de diplomă și pentru studenții/masteranzii în anii terminali de studiu interesați în redactarea lucrărilor de licență și de disertație, demers totodată cu finalitate practică, prin posibil implementare în cadrul companiei a temelor prestabilite, reușind as5el ca succesul să fie garantat ambelor părți colaboratoare.

Compania dorește implicarea activă a celor interesați să iși dezvolte aptitudinile și să realizeze o carieră în domeniul feroviar. Având oportunitatea de a pune în practică cunoștințele teoretice dobândite, precum și familiarizarea cu mediul profesional, tinerii merituoși care provin din liceele și facultățile colaboratoare și care au desfășurat stagiul de pregătire practică în incinta societății noastre vor beneficia de burse de studiu. Aceștia vor fi reevaluați în funcție de locurile și de specializările disponibile:

– mecanică;
– electronică industrială;
– programare – microcontrollere;
– mașini electrice;
– acționări electrice;
– motoare și mașini termice;
– hidraulică și pneumatică.

In baza intocmirii rapoartelor generale de stagii de practica si burse de studiu pentru invatamantul liceal/ universitar, realizate in urma discutiior purtate intre membrii celor doua parti implicate, mediul academic – societate, a cerintelor generale formulate in baza specializarilor expuse de catre membrii S.C. Reloc S.A. Craiova, s-au emis initiativele de colaborare prin elaborarea acordurilor incheiate intre cele doua parti partnere astfel:

1. Acord de parteneriat S.C. RELOC S.A. Craiova – Colegiul Stefan Odobleja Craiova „Acord de parteneriat. Cadru general privind organizarea şi desfăşurarea stagiilor de practică ale elevilor la operatori economici”;
2. Protocol de colaborare S.C. RELOC S.A. Craiova – Colegiul Energetic Craiova „Protocol de colaborare privind efectuarea pregatirii practice a elevilor din invatamantul preuniversitar”;
3. Proiect de Parteneriat Educational S.C. RELOC S.A. Craiova – Liceul Tehnologic Transporturi Cai Ferate Craiova.

In baza Conventie Cadru de Colaborare si Cercetare intre Universitatea din Craiova si S.C. RELOC S.A. Craiova privind efectuarea stagiului de practica in cadrul programelor de studii universitare de Licenta si Masterat:
4. Conventie privind efectuarea stagiului de practica intre Facultatea de Automatica si S.C. RELOC S.A. Craiova;
5. Conventie privind efectuarea stagiului de practica intre Facultatea de Inginerie Electrica si S.C. RELOC S.A. Craiova;
6. Conventie privind efectuarea stagiului de practica intre Facultatea de Mecanica si S.C. RELOC S.A. Craiova.

Prin urmarirea identificarii si atragerii celor mai buni absolventi atat in cadrul invatamantului liceal, cat si universitar, ca viitori angajati ai companiei, reprezentantii S.C. RELOC S.A. Craiova au avut oportunitatea de a participa in mod activ la adaptarea curriculei de invatamant la nevoile pietei fortei de munca ceruta de agentul economic.

Formarea si dezvoltarea profesionala – Evolutia companiei prin oameni

 

posdru_46073200Societatea RELOC S.A. monitorizeaza si implementeaza la nivel de societate un program de finantare în vederea dezvoltării constante a resurselor umane din doemiul tehnic, sustinand strategia noastra care vizeaza dezvoltarea in randul angajatilor a unei atitudini participative si a simtului de raspundere, a unei gandiri de specialitate legate de exercitarea cu un grad inalt de profesionalism al functie pe care o detine, o comunicare eficace, specifice lucrului in echipa, implicarea activa in dezvoltarea companiei, initiativa si creativitate.
Drumul in incursiunea de dezvoltare personala si profesionala se realizeaza prin demararea unor proiecte de parteneriat educational pentru formarea abilitatilor la adulti, privind policalificarea angajatilor RELOC. Dezvoltarea personala si profesionala este privita ca fiind un proces continuu, dinamic, nonstatic, cu impact direct supra companiei si a societatii, astfel incat Reloc s-a sustine si finanteaza initiative care se centreaza pe aceasta idee.

 

RELOC SA este partener proiect POS DRU

POS DRUSocietatea RELOC S.A. este partener intr-un proiect POS DRU: „Stagii de practica – Parteneriat pentru integrarea tinerilor ingineri pe piata muncii” POSDRU/189/2.1/G/155789. Detalii: http://stagiipracticainginerie.ucv.ro

 

 

 

Proiectul „Stagiile de practică – parteneriat pentru integrarea tinerilor ingineri pe piața muncii”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, contract nr. POSDRU/189/2.1/G/155789, reprezintă inițiativa S.C. SITCO SERVICE S.R.L. Craiova, în parteneriat cu Universitatea din Craiova și S.C. RELOC S.A., de a organiza practica studenților de la facultătile tehnice de profil electric din Centrul Universitar Craiova și de a sprijini 250 studenți în dezvoltarea cunoștințelor și aptitudinilor necesare în procesul de inserție pe piața muncii. Necesitatea prezentului apel este justificata prin nevoia de a susține dezvoltarea aptitudinilor de muncă ale tinerilor prin efectuarea de stagii de practică în cadrul companiilor potențialilor angajatori.
Conform informațiilor oficiale prezentate pe site-ul stagiipracticainginerie.ucv.ro, proiectul își propune „reducerea șomajului în rândul tinerilor absolvenți, prin promovarea unor acțiuni inovatoare de ocupare și o mai bună corelare între aptitudinile fiecăruia, potențialul de muncă și oportunitățile existente pe piața muncii, răspunzând astfel obiectivului general al axei prioritare 2-„Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, obiectivelor domeniul major de intervenție 2.1-„Tranziția de la școală la viața activă”, respectiv obiectivului general POS DRU. Se urmăreste astfel dezvoltarea abilităților practice și de comunicare ale studenților ingineri, prin valorificarea și integrarea în atmosfera reală a unei echipe dintr-o întreprindere/instituție.”
În cadrul proiectului „Stagiile de practică – parteneriat pentru integrarea tinerilor ingineri pe piața muncii”, RELOC S.A. s-a implicat activ în desfășurarea activității de pregătire a studenților provenind din ciclul de licență al Facultății de Inginerie Electrică și Facultății de Automatică, Calculatoare și Electronică, susținând stagii de practică adresate persoanelor din grupul țintă participante la activitate. Studenții au beneficiat in acest mod de sprijinul specialiștilor în domeniu, din cadrul echipei societății noastre și de tot suportul necesar în vederea dobândirii cunoștințelor teoretice și practice propuse inițial.
Astfel, pe durata implementării proiectului: 02 iulie 2015-31 decembrie 2015, a fost imaginat și creat un spațiu în cadrul RELOC S.A., dotat și amenajat special pentru activitățile directe cu grupul țintă. Scopul acestei acțiuni este de implementare a măsurilor active pentru stimularea ocupării fortei de munca, atât pe durata proiectului, cât și după finalizarea acestuia, asigurând astfel o sustenabilitate mare pe termen lung.

colaj_posdru

Obiectivul general al proiectului vizează dezvoltarea aptitudinilor de muncă ale studenților și imbunătătirea calitătii procesului de formare profesională, iar pe termen mediu și lung, acest obiectiv general va contribui la imbunătătirea inserției studenților pe piața muncii, punându-i pe aceștia în contact direct cu potențialii angajatori și obișnuindu-i astfel cu cerințele și rigorile unui viitor loc de muncă.

 

Sursă: http://stagiipracticainginerie.ucv.ro/

http://www.monitoruljuridic.ro/act/ghidul-solicitantului-din-4-mai-2015-condi-ii-specifice-pentru-cererea-de-propuneri-de-proiecte-nr-189-stagii-de-practic-pentru-studen-i-finan-at-prin-programul-opera-ional-sectorial-dezvoltarea-169197.html

Alte articole de referință:

Articol de presă despre Conferința de lansare a proiectului POSDRU/189/2.1/G/155789: „Viitorii ingineri învață la firme private ce înseamnă meseria”

Sursă: http://fonduri-structurale.ro/

Link-ul articolului: http://fonduri-structurale.ro/Detaliu.aspx?t=Stiri&eID=17003